VISIO - Gröna tankar, utbildning och kultur

Gröna Bildningsförbundet är grundat år 1990. Från året 1995 har den drivit Studiecentret Visio, som är en läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete. Tankesmedjan har fungerat som en del av Visio från år 2005. Visio har 29 medlemsföreningar, som representerar olika medborgarorganisationer från olika delar av Finland. Visios uppgift är att främja och genomföra hållbar utveckling, gröna värden och demokrati genom vuxenutbildning, upplysning och kulturverksamhet. Visio också publicerar böcker.

Studiecentret Visio

 


Gröna bildningsförbundet

 


Tankesmedja

Kontakt:

Fredriksgatan 33 A

00120 Helsingfors

Växel: 044 - 727 3240

visio (a) visili.fi

Personal