Teeman lehtiväri

Tukea yhdistyksen itse järjestämiin koulutuksiin

Vision kautta rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea rahallista tukea opintoihinsa, jotka ovat yhdenmukaisia Vision arvojen ja tavoitteiden kanssa. Tukea on kahdenlaista: opintotilaisuustukea ja opintokerhotukea. Tuki on harkinnanvaraista ja sitä jaetaan pääasiassa sopimuskumppaneille. 

Vision tuet lasketaan toteutuneiden opintotuntien mukaan (à 45 min).


Visio-tuki opintotilaisuuksiin

Opintotilaisuustukea myönnetään yhdistysten itse järjestämiin koulutuksiin, kuten kursseihin ja seminaareihin. Tuella voi kattaa puolet koulutuksen kuluista. Maksimituen määrä riippuu koulutuksen kestosta. Tukea on haettavissa rajattu määrä. Lisätietoja.

 


Vision opintokerhotuki

Itsenäisesti opiskelevat ryhmät voivat hakea Visiolta opintokerhotukea. Lisätietoja.