Opintokeskus Visio

Opintokeskus Visio on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan ja vihreän aatemaailman tukeminen koulutuksen keinoin. Visio tukee jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaneidensa koulutustoimintaa taloudellisesti ja pedagogisesti, järjestää avoimia kursseja. Lisäksi Visio osallistuu aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin koulutus- ja kehityshankkeisiin. Vision toiminnan teemalliset painopisteet ovat yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen, maahanmuuttajien kotoutumista tukevat kielikurssit sekä erilaiset kestävän kehityksen hankkeet.

Opintokeskus Vision toimintaa kehitetään järjestelmällisesti. Toimintaa ohjaa nelivuotinen strategia 2016-2019. Opintokeskusta ohjaa johtoryhmä, joka toimii samalla ylläpitäjänä toimivan Vihreän Sivistysliiton hallituksena.

Opintokeskus Vision koulutusteemat:

 

Koulutuskalenteri

Täältä löydät yhteen koottuna kaikki Vision koulutukset kuluvana lukukautena.

 

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus

Tästä osioista löydät tietoa Vision yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa tukevista koulutuspalveluista. Teemaa käsitteleviä koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea ja ne ovat avoimia kaikille.

 

Vihreä koulutus

Voidaksemme osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja tuoda mielipiteemme julki, tarvitsemme tiettyjä aktiivisen kansalaisen perustaitoja. Vihreälle jäsenkentälle   suunnattu koulutus on räätälöity antamaan niitä.
 

Suomen kieli ja kotoutuminen

Vision maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien roolia aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina ja itsenäisinä toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Tukea yhdistyksen itse järjestämiin koulutuksiin

Vision kautta yhdistykset voivat hakea rahallista tukea opintoihinsa, jotka ovat yhdenmukaisia Vision arvojen ja tavoitteiden kanssa. Tukea on kahdenlaista: opintotilaisuustukea ja opintokerhotukea.